Sundhed

Tai Chi for sundhed og helbred

af Anders Carlsen

Ved regelmæssig udøvelse af Tai Chi vil du kunne opleve at Tai Chi har en gavnlig effekt på din heldbredstilstand. De langsomme og blide bevægelser, som er en del af Tai Chi udøvelsen, har i sig selv en gavnlig indflydelse.

  • De langsomme bevægelser sænker pulsen, gør åndedrættet dybere og giver ro i kroppen.
  • De indre organer bliver via bevægelserne i Tai Chi masseret blidt.
  • Kroppens muskler og led bliver løsnet for spændinger, hvilket medfører en forbedret cirkulation i kroppen.
  • Ved kontinuerligt at rette din opmærksomhed mod det indre, mod kroppens muskulatur og led, vil du blive opmærksom på uhensigtsmæssige spændinger og kropsholdninger, og med tiden vil du kunne rette op på disse uhensigtsmæssigheder, hvilket vil være gavnligt for dit helbred og dit almene velbefindende.


Qi og livskraft

For at forstå Tai Chi eller Qigongs heldbredende indflydelse er begrebet qi (chi), som er kendt fra traditionel kinesisk medicin, nyttigt. Qi er en af kroppens eller bevidsthedens livsenergier. Qi cirkulerer i kroppen via kroppens meridianer. Hvis kroppens cirkulation af qi hæmmes eller blokeres opstår der ubalance i kroppen, som vil føre til sygdom og dårligt helbred. Ved regelmæssigt at lave Tai Chi kan kroppens energi balance og harmoni forbedres eller genoprettes.


Qigong

Tai Chi er Qigong, da qigong kan oversættes til energiarbejde eller arbejde med at kultivere kroppens livsenergi.

Stress, dårligt helbred og sygdomme

De fleste tilstande af dårligt helbred i den vestlige verden er afledt af 3 faktorer:

  • Dårlige kostvaner. Vi spiser for meget og forkert.
  • Dårlige motions- og bevægelsesvaner. Kroppen har brug for mere bevægelse end mange mennesker byder den i hverdagen.
  • Stress. Mange mennesker lever i en konstant tilstand af stress, som før eller siden vil få kroppen til at sige stop. Vi lever i en tid med forceret udvikling og mange mennesker føler sig presset i hverdagen, såvel på arbejde som i fritiden.

Symptom- eller årsags-behandling

Selvom der indenfor vestlig medicin er mange læger, som er sandhedsbenægtere og benægter, at der er sammenhæng mellem psykens og kroppens sundhedstilstand. Så er det vel efterhånden blevet til “sund fornuft”, at der eksisterer en sådan sammenhæng. At der er sammenhæng mellem det psykiske og det fysiske eller mellem kroppen og sjælen.

Hvis du lider af stress eller af overvægt eller andre velfærdssygdomme vil du sikkert kunne nikke genkendende til dette.

Hvor man i vestlig medicin har en lang tradition for dualisme, i adskillelse af krop og psyke, har man i kinesisk medicin og i Tai Chi en lang tradition for at se kroppen og psyken som et hele. Hvor den vestlige medicin har haft stor succes inden for kirurgi og medicinsk behandling af visse sygdomme, står den vestlige medicin nærmest magtesløs, når det gælder årsagsbehandling af velfærdssygdommene. I bedste fald kan man dulme symptomerne, men ikke fjerne årsagerne.

I Tai Chi har man en helt anden indgangsvinkel. Kroppens ubehags- eller smertefornemmelser er advarselssignaler som du bør rette opmærksomheden mod og lytte til, fremfor at overhøre og undertrykke ved at tage en pille, tage til Fitness eller drikke dig fuld. Ved at give symptomerne anerkendelse og opmærksomhed, vil du efterhånden også blive bevidst om årsagerne.