Selvforsvar

Tai Chi er et selvforsvarssystem, en kampsport eller kampkunst
Fighting Form John og Frank laver fighting form

af Anders Carlsen

Tai Chi Chuan eller Taijiquan alt efter hvilken stavemåde man benytter, er et selvforsvars system.
Tai Chi Chuan kan oversættes til engelsk som “Supreme Ultimate Fist”
Alle bevægelserne i Tai Chi Formen kan bruges i selvforsvarssammenhæng efter lang tids ihærdig træning. Og i Tai Chi træning og undervisning er tomands øvelser kaldet push hands eller pushing hands et væsentligt element.

Der er få fact og mange myter om Tai Chi’s oprindelse, men et fact er at Tai Chi oprindeligt er en kampkunst.

At lave Tai Chi uden at kampsports elementet indgår, er som at spille fodboldt uden en bold. Sagt på en anden måde. Selvforsvar i Tai Chi er form, essensen skal findes på et dybere plan. Ligesom formen skal have essens for at give mening, skal essensen have en form.

På den anden side, hvis din primære motivation for at lære Tai Chi er at du ønsker at lære selvforsvar eller kampteknikker, vil du sikkert være bedre tjent med at opsøge en karateskole eller lignende. Ikke fordi Tai Chi ikke kan udvikles til en effektiv kampkunst_hemmeligheder. Det kan det, efter mange års kyndig vejledning, ihærdig træning og indøvelse og integrering af principperne i Tai Chi. Men hvor der på det ydre formmæssige plan er lighedspunkter mellem Tai Chi og andre kampkunst former som Karate eller Kung Fu er der på det indre plan eller i essensen i Tai Chi ingen lighedspunkter. Der er snarer tale om modsætninger. Og på den måde er essensen af Tai Chi tættere beslægtet med Yoga, meditation eller dans end den er beslægtet med Kung Fu eller Karate.

Relaxed force eller afslappet kraft

Hvordan virker Tai Chi som selvforsvar?

  • Hvor man i Kung Fu eller Karate benytter energi med yang kvalitet; fysisk muskelkraft, hurtighed, hårdhed og angreb, bruger man i Tai Chi energi med yin kvalitet; langsomhed, blødhed, eftergivenhed, åbenhed, modtagelighed, at følge og at lytte.
  • Tai Chi udøveren bruger ikke sin egen kraft, men benytter sig af modstanderens kraft, ved i første omgang at trække sig tilbage og neutralisere modstanderens kraft. Efterfølgende ved at dirigere modstanderens kraft ned i jorden, hvorfra den vil springe tilbage og ramme modstanderen.

Man kan høre mange teoretiske forklaringer på hvordan Tai Chi virker som selvforsvar, men først når man har prøvet det på sin egen krop, f.eks. ved at blive skubbet af en Tai Chi udøver som virkeligt har udviklet “relaxed force”, vil man få en fornemmelse af hvad Tai Chi Chuan handler om. Man kan dog også i det rette læringsmiljø erfare “relaxed force” på sin egen krop gennem strukturerede par-øvelser selv efter at have lavet Tai Chi i kort tid.

Læs mere om Tai Chi Chuan og pushing hands på Wee Kee Jin’s hjemmeside

se video klip med pushing hands