Personlig Udvikling

Tai Chi som en vej til personlig udvikling

af Anders Carlsen

Når du laver Tai Chi kultiverer du din qi. At kultivere er at luge ud i ukrudt. Altså i denne sammenhæng, at luge ud i uhensigtsmæssigheder i kroppen og sindet sådan at qi’en får de bedste betingelser.

Med personlig udvikling menes et udviklingsarbejde, som går på bevidstgørelse af det indre, det mentale og det emotionelle.

I Tai Chi arbejder vi med at rette opmærksomheden mod det indre. Opmærksomhed rettes mod kroppen men også mod det indre følelsesmæssige og mentale klima. Kontinuerlig opmærksomhed på kroppen bliver en kanal til eller kontakt til følelser. Følelser som måske er fortrængt og gemt væk for længe siden, kommer med opmærksomhedens lys frem fra bevidstløshedens mørke og bliver bevidstgjorte. At lave Tai Chi eller Qigong eller “at kultivere sin qi” er et stykke mentalhygiejnisk rengøringsarbejde som det måske ikke er så behageligt at blive konfronteret med, men nødvendigt og dejligt at få gjort.

Overspændinger i muskler kan opfattes som stivnede eller frosne følelser som så igen er stivnet energi, et spildt potentiale. Med de langsomme og blide bevægelser og med bevidstheden lys og varme, vil du langsomt kunne smelte og opløse disse spændinger og give nyt liv til de før stivnede og døde områder i din krop og i dit følelsesliv. Dette er noget som vil foregå naturligt over tid og ikke som noget pludseligt.

Øvelse gør mester

Det som vi øver os på bliver vi bedre og bedre til. Øver du dig i at fokusere din opmærksomhed mod kroppen og følelserne vil din opmærksomheds- og fokuseringsevne med tiden blive bedre. Din sensibilitet eller følelsesevne vil med tiden blive skærpet. Samtidigt vil du også bliver mere opmærksom på din bevidstheds mentale aktivitet. Dine tanker, tankebilleder og kvaliteten af disse.

Kend dig selv

Børn er ikke bevidste om deres indre selv. Alle følelser bliver projekteret ud i den ydre verden. På et tidspunkt i ungdomsårene eller voksenlivet, vågner bevidstheden om selvet og den indre verden. Du bliver et refleksivt menneske.
Den virkeligt kvalitative forskel i dette ligger ikke i at du er opmærksom på hvad du tænker, det er børn også, men i at du bevidst om at du tænker. Hermed opstår muligheden for at slippe identifikationen med dine tanker og dine følelser. Når denne identifikation er sluppet vil du kunne se objektivt på dine tanker og kvaliteten af disse tanker. Negative-, destruktive-, selvundertrykkende- og egoistiske tanker tåler ikke bevidsthedens klare lys særligt godt.

Men selvom du har den refleksive evne og muligheden for at bruge den, til at til at luge ud i dine negative tanker, er det langtfra sikkert at du bruger den. Her vil Tai Chi kunne hjælpe dig frem.