Bøger

Bøger om Tai Chi Chuan – 太極拳書籍

af Anders Carlsen

Et gammelt taoistisk ordsprog lyder. Hellere en bog som du kan læse 1000 gange end 1000 bøger som du kun læser en gang.

Hvis du virkeligt vil lære Tai Chi og ønsker at blive ved med at gøre fremskridt i dit studium, er det langt fra tilstrækkeligt med de fysiske øvelser kombineret med mundtlige instruktioner fra din lærer. Og selvom din lærer er nok så dygtig til Tai Chi Chuan og har en nok så dyb forståelse af Tai Chi, så hjælper det dig ikke, hvis dit Tai Chi studium ikke er baseret på din egen forståelse af Tai Chi principperne og på din egen erkendelsesprocess.

Uden forståelse og erkendelse af Tai Chi Chuan’s principper vil din Tai Chi forblive en måske eksotisk og speciel form for gymnastik, en nok så yndefuld koreografi eller Kungfu, men dine bevægelser vil, i Tai Chi henseende, være tomme. Teori og praksis må gå hånd i hånd. Om du så træner nok så mange timer om dagen i nok så mange år, vil du ikke gøre fremskridt. Nok kræver Tai Chi selvdisiplin, men det bør kun være i en kort indledende fase. Herefter bør det være din egen glæde ved at lave Tai Chi og glæde ved dine fremskridt, som driver dig fremad.

Alt for mange som laver Tai Chi Chuan tror, og det er ikke bare her i vesten, men i lige så høj grad i Kina, at hvis man bare træner hårdt og længe nok, så finder man principperne i bevægelserne. Men det sker bare ikke.

I The Taijiquan School of Central Equilibrium som er den Tai Chi Chuan skole jeg i de seneste år af min Tai Chi rejse har fulgt, griber man det an lige modsat. Her lærer man fra dag et om principperne i Tai Chi, og bliver opfordret til at forholde sig til dem og selv at inddrage dem i sin træning i sin form og i sin Tai Chi. Du finder ikke principperne i kroppen og i bevægelserne, det er dig der skal bringe principperne ind i bevægelserne.

På min Tai Chi rejse har jeg haft nogle få bøger med mig som jeg gerne vil anbefale andre.

Taijiquan Wuwei: A Natural Process

Taijiquan Wuwei Taijiquan Wuwei: A Natural Process

af Wee Kee-Jin

Hvis jeg skulle vælge en Tai Chi bog, ville denne bog være mit første valg.

Wee Kee-Jin er elev af Stormester Huang Sheng-Shyan(1910 – 1992) som var elev af Cheng Man-Ch’ing(1900 – 1975).

Bogen indeholder oversættelser og fortolkninger af Tai Chi Klassikerne, kortlægning af de 3 niveauer i udvikling af ens Tai Chi færdigheder. Det menneskelige, det jordiske og det himmelske niveau. Instruktioner til hvordan man skal træne på de forskellige niveauer, til form og pushing hands. Og forklaringer på mange ellers vanskeligt tilgængelige Tai Chi begreber.

For mig har bogen løftet det sproglige og kulturelle tågeslør der ofte hviler over andre bøger om Tai Chi skrevet af kinesisk talende forfatterer.

Tai Chi Touchstones: Yang Family Secret Transmissions

Tai Chi Touchstones Tai Chi Touchstones: Yang Family Secret Transmissions

oversat af Douglas Wile
En samling af tekster skrevet af Yang familliens mestre og Cheng Man-Ch’ing. Mundlige instruktioner af Yang Cheng-Fu
(1883 – 1936) genfortalt af Cheng Man-Ch’ing, essayes, selvbiografier, fortolkninger af og kommentare til Tai Chi Klassikeren.

Med denne bog bliver du virkeligt ført ind i Tai Chi principperne. Yang familiens hemmeligheder er med denne bog åben for enhver som ønsker at kende dem.

Cheng Tzu’s Thirteen Treatises on T’ai Chi Ch’uan

Cheng Tzus Thirteen Treatises Cheng Tzu’s Thirteen Treatises on T’ai Chi Ch’uan
af Cheng Man-Ch’ing

af Cheng Man-Ch’ing

Cheng Man-Ch’ing er den af Yang stilens mestre der har opnået den størst berømmelse i nyere tid. Og han er den første som tager skridet til at løfte hemmlighedernes slør fra Tai Chi udfra erkendelsen af at Tai Chi Chuan i den moderne tid, med moderne våben, har mistet sin betydning som kampkunst og at Tai Chi Chuan ikke bør skjules for almenheden pga. sundheds aspekterne.

I bogen fortæller Cheng Man-Ching om sin egen indgang til Tai Chi Chuan og hvordan han i sine unge år heldbredte sig selv fra alvorlig sygdom med Tai Chi Chuan.

Bogen giver en sjælden dyb indføring i Chi Chi Chuan’s principper og begreber.


The Dao of Taijiquan: Way to Rejuvenation

The Dao of Taijiquan The Dao of Taijiquan: Way to Rejuvenation
af Jou Tsung Hwa

af Jou Tsung Hwa

Der er mange stilarter inden for Tai Chi Chuan, og indenfor de forskellige stilarter er der også store variation i hvordan den ydre form bliver udført, men Tai Chi Chuan principperne er de samme i de forskellige stilarter.

Jou Tsung Hwa har udover Yang stilen også lært Chen- og Wu Stilen. I bogen får du en grundig indføring i mange aspekter omkring Tai Chi Chuan’s principper,filosofi og historie.

Bogen udkom første gang i 1981 og er siden blevet genoptrykt i adskillige udgaver.

Tai Chi Chuan
- Stilhed i bevægelse, bevægelse i stilhed

Tai Chi Chuan Stilhed i bevægelse, bevægelse i stilhed

af Torben Bremann

Denne bog af Torben Bremann er den eneste bog på min liste som er skrevet af en dansker. Bogen introducerer de grundlæggende principper som danner basis for udførelsen af Tai Chi Chuan.

Den beskriver Huang Sheng-Shyan’s 5 løsneøvelser og Yang formen.

Selvom bogen er en introduktionsbog, vil erfarne Tai Chi Chuan udøverer eller udøverer af andre stilarter kunne have glæde af denne bog.

En ny jord – Nuets muligheder og livets mening

af Eckhart Tolle

En ny jord En ny jord – Nuets muligheder og livets mening
af Eckhart Tolle

Denne bog er ikke Tai Chi Chuan bog. Eckhart Tolle anbefaler Tai Chi Chuan som en vej til at opnå bevidsthed om energikroppen og til at øve sig i at leve i nuet. Og en af Tolles inspirations kilder er Taoismen.

Udfra en selverfaret bevisthedstilstand giver bogen råd, vejledning og inspiration, til at leve i nuet. Dette at leve i nuet er et af de dybe indre bevidstheds aspekter af Tai Chi Chuan og Taoisme.